Narysuj wszystkie widoczne kształty, trzymając się linii i nie wychodząc poza koło.

  Pobierz