Wskaż obrazek, posłuchaj jego nazwy i powtórz ją.

  Pobierz